Meny
Meny

Lärare i företagsekonomi

Stockholm Skolor Sista ansökningsdag: 2024-01-08

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 675 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.

Lärare i företagsekonomi

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 675 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.

Lärare i företagsekonomi till Fryshuset Gymnasium 

Om oss

Fryshuset Gymnasium har drygt 1000 elever och 100 lärare fördelade på fem nationella program och fyra varianter av introduktionsprogram, specialpedagogisk profil (AST) och gymnasiesärskola. Skolan är organiserad i fyra pedagogiska enheter med varsin programrektor och en rektor som leder helheten.

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för eleverna att utveckla kunskaper, förmågor och värden arbetar vi på gymnasiet utifrån en gemensam förståelse för uppdraget: vår helhetsidé. Centrala teman i den är exempelvis att vi med en positiv elevsyn alltid utgår från eleven i planerandet och genomförandet av undervisningen och vi arbetar med systematisk undervisningsutveckling.

Arbetsbeskrivning 

Tjänsten omfattar undervisning i företagsekonomi på heltid. Undervisningen förlagd på ekonomiprogrammet där eleverna läser företagsekonomi 1 och 2, ledarskap och organisation, marknadsföring, entreprenörskap och företagande. I tjänsten ingår även undervisning i entreprenörskap som individuellt val på skolan.

Du tillhör också det arbetslag som är knutet till ekonomiprogrammet. Mentorskap ingår i tjänsten.  

Om dig 

Du är utbildad lärare i företagsekonomi. Du har erfarenhet av att möta heterogena elevgrupper och har ett tydligt, närvarande och relationellt ledarskap i klassrummet. Du ser elever där de befinner sig och strävar efter att skapa en tillgänglig undervisning som är ändamålsenlig för den grupp du ska undervisa.

Nyexaminerade lärare eller om du nästan är klar med din utbildning är såklart också välkomna att söka. 

Anställningsvillkor och ansökan

Anställningsform: tillsvidare med 6 mån. provanställning. Omfattning: 100% av heltid.

Övrigt: ferietjänst

Tillträde: 8 januari 2024

Placering: Fryshuset gymnasium, Mårtendalsgatan 4, Stockholm.

Sista ansökningsdag: Löpande rekrytering dock senast 2024-01-08

I samband med ansökan skickar du också in utdrag ur belastningsregistret.

Kollektivavtal: Skolavtalet

Frågor angående tjänsten besvaras av Per Nyström, programrektor FSEK.

per.nystrom@fryshuset.se