Meny
Meny

Projektledare Next Generation Kalmar

Kalmar Fryshuset Sista ansökningsdag: 2023-10-01

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 675 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.

I region Sydost arbetar vi med Fryshusets metoder och värdegrund utifrån ett landsortsperspektiv och våra lokala förutsättningar. Vi är ca 20 medarbetare och har verksamheter i Kalmar, Nybro, Torsås, Oskarshamn och Karlskrona. Vi driver fler olika verksamheter bland annat mötesplatser/fritidsgårdar, Motorintresserad ungdom, Barn till ensamma mammor, Passus avhopparverksamhet och en folkhögskola. Vi jobbar också fokuserat med arbetsträning och förflyttning till arbete inom såväl egna verksamheter som i samarbete med externa parter. Mer info finns på https://fryshuset.se/plats/kalmar

Lokal projektledare inom arbete & entreprenörskap i (Kalmar län/Kalmar)

Med finansiering av Familjen Erling-Perssons stiftelse startar Fryshuset projektet NextGen Solutions hösten 2023.

I NextGen Solutions ska vi skapa en plats där vi främjar ungas entreprenörsskap och tillvaratar deras innovationskraft, med särskilt fokus på unga tjejer. Projektet riktar sig till våra socioekonomiskt svaga områden och ska bidra till att unga bättre kan möta kraven som ställs på dagens arbetsmarknad samtidigt som vi tillvaratar och konceptualiserar ungas idéer med entreprenöriellt mentorskap. Genom att tillvarata ungas innovationskraft kan vi också bidra till ökad mångfald bland samhällets entreprenörer och arbetsgivare samtidigt som våra ytterstadsområden utvecklas.

Nu söker vi en engagerad och driven lokal projektledare för att leda och möjliggöra för unga, särskilt unga tjejer, att utveckla sina entreprenöriella kompetenser. Som lokal projektledare kommer du att använda din entreprenörsanda och ditt mentorskap för att Identifiera den potential som finns hos unga och brobygga mellan ungas idéer och affärsvärlden. 

Du utgår från ditt lokala Fryshus, dess existerande verksamheter och arbetar tillsammans med dina lokala kollegor. Samtidigt ingår du i ett nationellt team med flera lokala projektledare som tillsammans säkerställer NextGen Solutios projektmål.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Identifiera och stödja unga med entreprenöriella idéer och projekt genom att erbjuda mentorskap, rådgivning och resurser för att hjälpa dem att förverkliga sina visioner.
 • Bygga och underhålla nätverk och samarbeten med nya och befintliga aktörer för att säkerställa ungas entreprenöriella möjligheter.
 • Organisera workshops, utbildningar och evenemang som främjar kunskap inom entreprenörskap, affärsutveckling och ledarskap bland unga.
 • Implementera nya arbetsmetoder och verktyg i ordinarie verksamheter.
 • Utvärdera och rapportera projektresultat för att säkerställa effektmätning och kunskapsdelning, såväl internt som externt.
 • Intern projektadministration.

Kvalifikationer och erfarenheter:

 • Stark passion för att möjliggöra ungas, särskilt unga tjejers, innovationskraft och entreprenöriella utveckling.
 • Du har ett upparbetat nätverk eller besitter kompetens att bygga och underhålla nätverk med intressenter från olika sektorer.
 • Erfarenhet av affärsutveckling, inklusive identifiering av finansieringsmöjligheter och skapande av hållbara samarbetsmodeller.
 • Erfarenhet av mentorskap eller coachning, särskilt med fokus på unga tjejer och entreprenörskap, är meriterande.
 • Utbildning inom relevant område.

Sista ansökningsdag: 2023-10-01. Vi tillämpar löpande urval och uppmuntrar dig därför att skicka i din ansökan så snart som möjligt.

Tillträde: 2023-11-01

Avslutas: 2025-08-31

Anställningsvillkor:
Visstidsanställning på heltid (100%). Målstyrd arbetstid. Tjänsten omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och Unionen/Akademikerförbunden.

 

Kontakt:
Per Sjölin, Fryshuschef
per.sjolin@fryshuset.se