Meny
Meny

Lärare i matematik till Fryshuset Gymnasium

Region Stockholm Skolor Sista ansökningsdag: 2022-10-21

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 600 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.

Om skolan

Fryshuset Gymnasium har drygt 1000 elever och 100 lärare fördelade på fem nationella program och fyra varianter av introduktionsprogram, specialpedagogisk profil (AST) och gymnasiesärskola. Skolan är organiserad i fyra pedagogiska enheter med varsin programrektor och en rektor som leder helheten.

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för eleverna att utveckla kunskaper, förmågor och värden arbetar vi på gymnasiet utifrån en gemensam förståelse för uppdraget: vår helhetsidé. Centrala teman i den är exempelvis att vi med en positiv elevsyn alltid utgår från eleven i planerandet och genomförandet av undervisningen och vi arbetar med systematisk undervisningsutveckling. 

Arbetsbeskrivning 

Tjänsten omfattar undervisning i matematik på heltid. I första hand är undervisningen förlagd på vårt samhällsvetenskapsprogram där eleverna läser matematik 1b och matematik 2b. Du tillhör också det arbetslag som är knutet till programmet. Mentorskap ingår i tjänsten. 

Eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet kännetecknas av stor heterogenitet och de har skiftande kunskaper och förutsättningar för matematikämnet. Motivationen för ämnet varierar idag och ett utvecklingsarbete pågår, både lokalt på programmet och på skolan i stort. Framträdande frågor i utvecklingsarbetet framåt är exempelvis: 

  • Hur kan vi i högre grad färga undervisningen efter det program som eleverna läser? 
  • Hur skapar vi större variation i undervisningen, både när det kommer till det dagliga arbetet i klassrummet och i relation till examinationer? 
  • Hur kan vi öka attraktionskraften för matematikundervisningen och ge eleverna ökat självförtroende att de kan? 

Om dig 

Du är utbildad lärare i matematik (och med fördel i ytterligare ett ämne). Du har erfarenhet av att möta heterogena elevgrupper och har ett tydligt, närvarande och relationellt ledarskap i klassrummet. Du ser elever där de befinner sig och strävar efter att skapa en tillgänglig undervisning som är ändamålsenlig för den grupp du ska undervisa. 

En grundförutsättning är att du vill utveckla matematikundervisningen, både på egen hand och tillsammans med ämneskollegor och skolledning. Tveka inte att redogöra för hur du ser på matematikundervisningen och möjliga utvecklingsvägar framåt i din ansökan. 

Nyexaminerade lärare är såklart också välkomna att söka. 

Anställningsvillkor och ansökan

Anställningsform: tillsvidare med 6 mån. provanställning.

Omfattning: 100% av heltid.

Övrigt: ferietjänst.

Tillträde: 9 januari (eller så snart som möjligt därefter). 

Placering: Fryshuset Gymnasium, Mårtendalsgatan 4, Stockholm.

Sista ansökningsdag: Löpande rekrytering dock senast 2022-10-21.

Kollektivavtal: Skolavtalet.

Frågor angående tjänsten besvaras av Mathias Blomberg, programrektor.

mathias.blomberg@fryshuset.se